Szerzői jogok

Az alapitok.hu weboldalon található tartalmak kizárólagosan a Happy Productions Kft. szellemi tulajdonát képzik. Ahogy megnyitja a www.alapitok.hu oldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója vagy előfizetője az oldalnak.

A Happy Productions. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy akár részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése vagy továbbértékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldalt így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Happy Productios Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Happy Producitons Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weboldalról tartalmakat (híreket, cikkeket, útmutatókat) átvenni kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet, a következő feltételekkel:

  1. az átvevő nem módosítja az eredeti információt,
  2. az átvevő a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A hírügynökségek weboldalunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állhatnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A Happy Producitons Kft. minden esetben igyekszik a pontos és hiteles információközlésére, azonba a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kitűzés a Pinteresten